Nieuwe verwerving Collectie Fort Isabellakazerne

Vandaag hebben wij dankzij de vriendelijke medewerking van een Vughtenaar een mooie uitbreiding van onze collectie kunnen realiseren ! Niet alleen hebben wij een nog ontbrekende schoolplaat van de welbekende illustrator J.H. Isings uit de jaren 1952-1953 kunnen aankopen, maar bovendien een exemplaar van de beschrijvende boekwerkjes bij de andere schoolplaat van Isings van het…

Lees meer »

Fort Isabella als onderdeel van ‘Bevochten Brabant’

Het onderstaande persbericht werd vandaag gepubliceerd. Gedeputeerde Henri Swinkels vestigt expliciet de aandacht op de herontwikkeling van de Isabellakazerne en het voormalig fort Isabella in het licht van ‘Bevochten Brabant’, het provinciaal erfgoedprogramma. Ook de Stichting Fort Isabellakazerne zal vanuit haar rol en competentie een bijdrage hieraan leveren ! Isabella Groep, Vught en provincie werken…

Lees meer »