De Lotgevallen van Math Lendfers

Vandaag bezoek gehad van de heer Lendfers om het archief van de Stichting Militaire Wielrijder te raadplegen.

Hij heeft in 2008 onderzoek gedaan naar de oorlogservaringen van zijn oom Math Lendfers die als motorrijder bij het Regiment Wielrijders heeft gediend. Math maakte deel uit van een motorcompagnie die tijdens de Meidagen van 1940 in een hinderlaag liep van de Duitse para’s. Veel van zijn Cie-genoten hebben geen enkele overlevingskans gehad; Math zelf is zwaargewond geraakt.

De heer Lendfers heeft zijn onderzoeksresultaat aan onze bibliotheek geschonken.