Eeuwfeest 100 jaar kazerne op Fort Isabella

In 1918 openden de poorten van de gloednieuwe Isabellakazerne. Een eeuw later staan wij stil bij 100 jaar kazerne op Fort Isabella. De kazerne die haar karakteristieke kenmerken sedertdien heeft weten te behouden, zal gedurende 2 dagen het decor vormen waarin aandacht wordt gegeven aan de lange geschiedenis die het fort draagt.

De Isabellakazerne 1918- 2018
Nadat in een periode van 4 voorafgaande jaren het oude Fort Isabella (1617) grotendeels was gesloopt en het nieuwe kazernecomplex was verrezen, openden de poorten van de gloednieuwe Isabellakazerne in 1918 voor de nieuwe bewoners, het 17e Regiment Infanterie. Het duurde tot 1922 voordat de kazerne vaste bewoners kreeg. Het Bataljon Wielrijders betrok op dat moment de kazerne. In 1924 werd het inmiddels fors gegroeide Bataljon omgevormd tot Hét Regiment Wielrijders. Deze eenheid is tot mei 1940 gelegerd geweest op de Isabellakazerne.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kazerne gebruikt door het SS Wachbataillon Nordwest dat bewakingsdiensten uitvoerde in de verspreid liggende gevangenkampen in Vught, Haaren en Sint-Michielgestel. Na de bevrijding herbergde de kazerne afwisselend onderdelen van de Schotse Highland divisie, de Prinses Irenebrigade, het Regiment Stoottroepen en het 2e Regiment Luchtdoelartillerie. Vanaf 1953 begon het kenmerk van de Isabellakazerne steeds meer een opleidingskazerne te worden voor verschillende legeronderdelen, dit bleef zo tot de sluiting in 1993, toen het militaire gebruik definitief tot het verleden ging behoren. Het complex werd door Defensie overgedragen aan het COA waarbij een asielzoekerscentrum werd ingericht tot 2011. Korte tijd was het AZC ook in gebruik als tijdelijke verblijfplaats voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Hierna volgde een periode van bezinning op de mogelijke toekomst van de Isabellakazerne.
Een toekomst die met de aankoop door de Isabella Groep in 2014, vol energie en ambitieuze plannen gaat leiden tot een nieuwe bestemming als unieke maatschappij waarin wonen, werken, recreatie en educatie op een logische manier samenkomen.

Eeuwfeest 100 jaar kazerne op Fort Isabella
Op zaterdag 6- en zondag 7 oktober staan wij stil bij 100 jaar Kazerne op Fort Isabella. De kazerne die haar karakteristieke kenmerken sedertdien heeft weten te behouden, zal gedurende 2 dagen het decor vormen waarin stil wordt gestaan bij de lange geschiedenis. Legeronderdelen die in de afgelopen 100 jaar de kazerne hebben bevolkt, zullen middels re-enactment uitbeelding geven aan exercities, gevechtssituaties en bivak. Zo zullen in historische volgorde de volgende onderdelen deelnemen: de Bossche Schutterij, het Regiment Wielrijders, de Prinses Irene brigade, het VN Detachement Korea en het Detachement Koude Oorlog. Op zaterdagmiddag treedt het Reünieorkest Artillerie Trompetter Korps op.
Er zullen bijzondere Nederlandse militaire voertuigen aanwezig zijn, waarvan de M38 Landsverk ongetwijfeld de meest beroemde is. Het eskadron pantserwagens dat in 1936 was opgericht, was gelegerd op de Frederik Hendrikkazerne in Vught. In de meidagen van 1940 hebben deze pantserwagens slag geleverd tegen de oprukkende Duitsers. Het is voor het eerst dat deze pantserwagen in Vught terugkeert. Verder zullen tal van andere interessante voertuigen en oude Nederlandse legermotoren te bewonderen zijn en krijgen de bezoekers toelichting bij elk voertuig.
Bovendien treft men deze twee dagen een militariamarkt aan, en zal de Stichting Fort Isabellakazerne gratis rondleidingen verzorgen waarbij de beide museale collecties van de Stichting en het Regiment Wielrijders voor publiek worden opengesteld.
Een weekend waarin de geschiedenis van de kazerne weer tot leven komt.

Definitieve programma

Zaterdag 6 oktober

 • 10.00u                   Opening terrein
 • 10.00u-14.00u       Doorlopend re-enactment presentaties, bezichtiging militaire voertuigen, openstelling historische collecties en militaria markt; doorlopende historische filmvertoning in Osteria Ciao Bella
 • 14.00u                   Opmarcheren Reünieorkest Artillerie Trompetter Korps
 • 14.15u                   Toespraken en hijsen Isabella jubileum vlag
 • 14.30u-15.00u       Concert Reünieorkest Artillerie Trompetter Korps
 • 15.00u-15.15u       Pauze
 • 15.15u-15.45u       2e deel concert, met ‘grande finale’
 • 16.00u-16.30u       Instap rondleiding historie Isabellakazerne
 • 17.00u                    Einde programma

Zondag 7 oktober

 • 10.00u                 Opening terrein
 • 10.00u-17.00u     Doorlopend re-enactment presentaties, bezichtiging militaire voertuigen, openstelling historische collecties en militaria markt; doorlopende historische filmvertoning in Osteria Ciao Bella
 • 11.30u                  Special: optreden De Zingende Kapsters Fotografen – Swing the Mood
 • 11.00u-11.30u      Instap rondleiding historie Isabellakazerne
 • 14.00u                  Special: optreden De Zingende Kapsters Fotografen – Swing the Mood
 • 15.00u-15.30u      Instap rondleiding historie Isabella
 • 17.00u                   Einde programma

Eeuwfeest 100 jaar kazerne op Fort Isabella
Datum: 6 en 7 oktober
Tijd: 10:00 uur – 17:00 uur.
Locatie: Fort Isabella. Reutsedijk 1- 24, Vught
Entréékosten: € 2,50 – tot 18 jaar gratis toegang.

Bezoekers worden uitgenodigd om het eeuwfeest per fiets of te voet te bezoeken.