Excursie Vrijwilligers

Elk jaar aan het einde van het museumseizoen, bezoeken de vrijwilligers van de Stichting Fort Isabellakazerne een plek ergens in het land, die een relatie heeft met de Isabellakzerne. Zo werd op 28 oktober j.l. een bezoek gebracht aan het museum van de TRIS, de voormalige Troepenmacht in Suriname. Van deze eenheid werden vroeger ook soldaten opgeleid op de Isabellakazerne ter voorbereiding van hun uitzending naar Suriname dat toen nog een onderdeel vormde van het Koninkrijk der Nederlanden.

Het TRIS museum is een behoorlijk groot museum. Het gezelschap werd ontvangen door Ad van Wingerden, voorzitter van de Stichting TRIS Contacten ontvangen. Na een woord van welkom volgde een uitgebreide rondleiding die een goed beeld gaf van de geschiedenis en de rol van de TRIS. Hierbij werd ook uitvoerig ingegaan op de leefomstandigheden en de geografie en natuur in Suriname. De herdenking van de gevallenen tijdens deze uitzendingen krijgt in het museum ook veel aandacht.

Al met al waren de vrijwilligers tevreden met dit een geslaagd bezoek en de nieuwe informatie over dit legeronderdeel.

Het jaar werd na terugkeer afgesloten met een drankje en een bitterbal op de Isabella.