Fort Isabella als onderdeel van ‘Bevochten Brabant’

Profiel van Fort Isabella op de Expugnatiokaart van 1629, Balthasar Florisz. van Berckenrode, Salomon Savery, Adriaen Pietersz. van de Venne, 1629

Profiel van Fort Isabella op de Expugnatiokaart van 1629, Balthasar Florisz. van Berckenrode, Salomon Savery, Adriaen Pietersz. van de Venne, 1629

Het onderstaande persbericht werd vandaag gepubliceerd. Gedeputeerde Henri Swinkels vestigt expliciet de aandacht op de herontwikkeling van de Isabellakazerne en het voormalig fort Isabella in het licht van ‘Bevochten Brabant’, het provinciaal erfgoedprogramma. Ook de Stichting Fort Isabellakazerne zal vanuit haar rol en competentie een bijdrage hieraan leveren !

Isabella Groep, Vught en provincie werken aan ‘mini-maatschappij’
‘s-Hertogenbosch, 7 april 2016 – De restauratie en herontwikkeling van Fort Isabella. Dat is waar de Isabella Groep, de gemeente Vught en de provincie Noord-Brabant samen naar streven. Om dat doel te bereiken, tekenden zij vanmiddag een intentieverklaring.

De Isabella Groep heeft de Isabella Kazerne in 2015 gekocht om haar plannen te verwezenlijken. Het gaat om het terrein binnen de hekken inclusief de gebouwen en de rijksmonumenten. Het buitenterrein, inclusief het bos en de historische grachten- en wallenstructuur, hoort bij het oorspronkelijke fort en is nog eigendom van de gemeente Vught.

Combinatie
De Isabella Groep wil graag het gehele fort herontwikkelen. Zij streeft naar een goede balans tussen en combinatie van werken, wonen, zorg, educatie en toerisme en recreatie. Binnen de historie en natuur van het fort ontstaat zo een aantrekkelijke, multifunctionele ‘mini-maatschappij’ De provincie steunt het initiatief met kennis en contacten en investeert 50.000 euro in het project om met de initiatiefnemers samen de verschillende onderdelen van dit ambitieuze project verder uit te werken.

Bevochten Brabant
Gedeputeerde Henri Swinkels: “Dit plan past prima binnen ons erfgoedbeleid. Een van de verhaallijnen is ‘Bevochten Brabant’ en dat betreft ons militaire erfgoed. Fort Isabella maakt deel uit van de Zuiderwaterlinie, een belangrijk verdedigingslinie die dwars door Brabant loopt, van Bergen op Zoom tot Grave. Mooi om te zien hoe deze initiatiefnemers met de herontwikkeling aan de slag willen. Ik verwacht dat we veel van elkaar kunnen leren. Zowel wat betreft restauratie en herstel van het fort als hoe je omgaat met bijvoorbeeld de sociale veerkracht van zo’n mini-maatschappij, en hoe je daarin burgerparticipatie een goede plek geeft.”

Kansen
De gemeente Vught werkt graag mee aan een bestemmingsplanwijziging en tekent daarom ook de intentieverklaring. Wethouder Peter Pennings: “We hebben er alle vertrouwen in dat de Isabella Groep de herontwikkeling van het Fort Isabella voortvarend aanpakt met respect voor verleden, heden en toekomst. Het is een unieke locatie die de laatste jaren een prachtige, kleurrijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. Een ontwikkeling die nu een enorme impuls krijgt met volop kansen voor nieuwe initiatieven en bestaande invullingen.”

Olivier de Koning en Tjeerd Saatrube van de Isabella Groep zijn blij met de steun van gemeente en provincie: “Met deze gezamenlijke inspanning kunnen we deze historische krachtplek en parel van cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten nog beter ontwikkelen. Straks is het een inspirerende plek waar vitaliteit en verbondenheid hoog in het vaandel staan.”

Voor meer informatie over het project: www.isabellagroep.nl