‘Fort Isabellakazerne, van toen tot straks’ weer verkrijgbaar

Vanaf heden is het boek ‘Fort Isabella, van toen tot straks’ weer verkrijgbaar! Dit boekwerk beschrijft de hoofdlijnen van de geschiedenis van deze bijzondere plek, strategisch gelegen tussen ‘s-Hertogenbosch en Vught. Het boek gaat in op de bouw van het fort aan het begin van de 17e eeuw, ter bescherming van de handelsweg van die stad naar het zuiden. Er wordt ingegaan op de belangrijke rol van het fort bij de belegering door Frederik Hendrik van Oranje in 1629, maar ook de eeuwen hierna passeren de Revu en de ontwikkelingen van het fort zoals bijv. ten tijde van de Zuiderwaterlinie.

Er wordt ook aandacht gegeven aan de verbouwing van het fort tot kazerne in de periode 1914-1918, en het legeronderdeel dat vanaf 1922 tot 1940 de kazerne als moederkazerne in gebruik had: het bataljon en later het Regiment der Militaire Wielrijders. De geschiedenis van dit roemrucht regiment en hun tot de verbeelding sprekende lotgevallen in de Meidagen van 1940 geven een goed beeld waarom zij zozeer tot de verbeelding spreken van de Nederlandse onverzetbaarheid in die dagen.

Tot slot geeft het boek ook aandacht aan de periode in en na de oorlog, die afgesloten werd met de vestiging van een asielzoekerscentrum resp. opvangcentrum voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. De huidige periode waarin Fort Isabella  een geweldig mooie buitenstad is geworden, en waar de geschiedenis nog steeds afleesbaar is, vormt het laatste en nog niet voltooide hoofdstuk van deze bijzondere plek!

Het boek is op aanvraag, en zaterdags’ tijdens de opening van de Collectie Wielrijders aan te schaffen voor een bedrag van €12,50 in gebouw 17 van Fort Isabella

.