Hoe archiefmateriaal tot nieuwe contacten leidt

Gisteren bracht ik weer een bezoek aan het Gemeentearchief in ‘s-Hertogenbosch. Daar bevindt zich een verzameling genaamd de Hingman-collectie. Hingman heeft eind 19e eeuw uit tal van archiefverzamelingen oude kaarten, plattegronden en bouwtekening afgezonderd en deze in een aparte verzameling bij elkaar gebracht. Deze is later op fiches gefotografeerd. De collectie bevat bijzonder mooie doch helaas moeilijk leesbare bouwtekeningen van de Isabellakazerne.

Bij mijn vertrek ontving ik ook wat archiefmateriaal dat wij kunnen toevoegen aan het archief van de Stichting Militaire Wielrijders dat wij als Stichting in ons bezit hebben. Na inventarisatie zal het archief worden afgestaan aan het gemeentearchief.

Hierbij trof ik o.a. een scriptie aan van Maarten Hell, die in 1994 onderzoek heeft gedaan naar de wijze waarop het Regiment Wielrijders wordt herdacht. Na de meidagen 1940 hielden zij immers op te bestaan, en in 1945 werd het Regiment niet heropgericht. Evenmin is de traditie van de Wielrijders overgenomen door een ander legeronderdeel. Daarmee zijn zij vergeten in de geschiedenis en dreigden ook de vele offers die zij in de Meidagen hebben gebracht vergeten te worden…. Daarnaast heeft Maarten ook een interview gehad met de bekende oud-Wielrijder Jan van Leeuwen; dit interview is daarna gepubliceerd in het tijdschrift Fibula. Het contact werd gelegd met Maarten Hell, inmiddels historicus, en hij heeft de scriptie en het artikel nogmaals met ons gedeeld !

Gelukkig zijn er weer een aantal stappen gezet om deze vergetelheid een halt toe te roepen: de Collectie Wielrijders is (helaas ontdaan van wapens) teruggekeerd naar zijn ‘geboortegrond’, de Isabellakazerne, het monument voor de gevallen Wielrijders is hersteld, de jaarlijkse Erewacht in traditie hersteld, en publicaties beginnen binnen te sijpelen ! Kortom, het zal een kwestie wantij zijn voordat het Regiment Wielrijders weer vol in de aandacht komt. Houd hiervoor ook deze website in de gaten want in april/maart is er weer groot nieuws !