Jacobus van Kessel, 1915-2018 – Oudst levende Militair Wielrijder overleden

Nog geen 5 dagen na het bezoek van zijn zoon Hans aan de Collectie Wielrijders, ontvingen wij gisteren het droevige bericht dat  donderdag 8 november j.l. Koos van Kessel is overleden op de gezegende leeftijd van bijna 103 jaar.

Koos heeft lang van een goede gezondheid mogen genieten. Wij wensen zijn familie en kleinkinderen sterkte.

In 2015 werden wij door zijn kinderen geattendeerd op het feit dat hun vader 100 jaar zou gaan worden, en dat hij tijdens zijn militaire dienstplicht onder de wapenen was geweest als militair Wielrijder op de Isabellakazerne in Vught. Samen met enkele leden van de re-enactmentgroep Regiment Wielrijders van het Verband voor Militair-Historische Uitbeeldingen waren wij in de gelegenheid om zijn verjaardagsviering op te luisteren, enkele weken later gevolgd door een bezoek en uitgebreid gesprek met deze bijzondere man.

Gedurende enkele uren mochten wij ons gesprek met hem opnemen, en op die manier zijn ervaring als dienstplichtige tijdens de mobilisatie en de meidagen van 1940 optekenen. Het was een zeer bijzondere ervaring oog in oog te komen met deze ooggetuige.

De Stichting Fort Isabellakazerne is dankbaar dat zij nog heeft mogen profiteren van de herinneringen van deze – in onze ogen langst levende – militaire Wielrijder. Wij gedenken Koos met veel respect.

 

Leden VMHU brengen felicitaties over aan de 100jarige Koos van Kessel

 

Koos van Kessel, 2015