Nieuwe verwerving Collectie Fort Isabellakazerne

Vandaag hebben wij dankzij de vriendelijke medewerking van een Vughtenaar een mooie uitbreiding van onze collectie kunnen realiseren ! Niet alleen hebben wij een nog ontbrekende schoolplaat van de welbekende illustrator J.H. Isings uit de jaren 1952-1953 kunnen aankopen, maar bovendien een exemplaar van de beschrijvende boekwerkjes bij de andere schoolplaat van Isings van het beleg van ‘s-Hertogenbosch in 1629 die wij reeds in ons bezit hadden.

Bijgaand een afbeelding van de verworven schoolplaat, getiteld ‘ Frederik Hendrik voor ‘s-Hertogenbosch, 1629’ waarop het moment van de overgave door de Gouverneur van ‘s-Hertogenbosch, Anthonie Schets baron van Grobbendonk.

IMG_2121