Nieuws

Jacobus van Kessel, 1915-2018 – Oudst levende Militair Wielrijder overleden

Nog geen 5 dagen na het bezoek van zijn zoon Hans aan de Collectie Wielrijders, ontvingen wij gisteren het droevige bericht dat  donderdag 8 november j.l. Koos van Kessel is overleden op de gezegende leeftijd van bijna 103 jaar. Koos heeft lang van een goede gezondheid mogen genieten. Wij wensen zijn familie en kleinkinderen sterkte….

Lees meer »

Excursie Vrijwilligers

Elk jaar aan het einde van het museumseizoen, bezoeken de vrijwilligers van de Stichting Fort Isabellakazerne een plek ergens in het land, die een relatie heeft met de Isabellakzerne. Zo werd op 28 oktober j.l. een bezoek gebracht aan het museum van de TRIS, de voormalige Troepenmacht in Suriname. Van deze eenheid werden vroeger ook…

Lees meer »

Schenking dhr. Alaerds

Tijdens de eeuwfeest herdenking van de Isabellakazerne op 6 en 7 oktober j.l. ontvingen wij bezoek van dhr. Alaerds. Hij was begin jaren ’60 op de Isabellakazerne verantwoordelijk voor de opleiding van de hofmeesters (bedienden), de restaurants en mess en inkoop van levensmiddelen. Dhr. Alaerds kwam met een doos vol herinneringen aan zijn diensttijd op…

Lees meer »

Eeuwfeest 100 jaar kazerne op Fort Isabella

In 1918 openden de poorten van de gloednieuwe Isabellakazerne. Een eeuw later staan wij stil bij 100 jaar kazerne op Fort Isabella. De kazerne die haar karakteristieke kenmerken sedertdien heeft weten te behouden, zal gedurende 2 dagen het decor vormen waarin aandacht wordt gegeven aan de lange geschiedenis die het fort draagt. De Isabellakazerne 1918-…

Lees meer »

Militaire Erewacht Militaire Wielrijders

Op woensdag 5 september j.l., de traditionele 1e woensdag van de maand september, vond wederom de jaarlijkse erewacht plaats bij het monument voor de in Mei 1940 gesneuvelden van het Regiment Wielrijders op de Isabellakazerne. Deze indrukwekkende plechtigheid wordt elk jaar trouw uitgevoerd door de re-enactmentgroep van de VMHU, waarvoor ook deze keer weer onze…

Lees meer »

Herdenking gesneuvelden Regiment Wielrijders

Op 5 september a.s. herdenken wij de gevallenen van het Regiment Wielrijders. De re-enactment groep van de Vereniging voor Militair Historische Uitbeeldingen zal hiervoor traditiegetrouw aantreden op de Isabellakazerne en in een indrukwekkende ceremoniële traditie eer bewijzen aan deze dappere militairen. Het gehele erewacht programma zal er als volgt uitzien 13.00 kranslegging onbewapend, en betrekken…

Lees meer »

Rondleiding over fort en kazerne Isabella op zaterdag 1 september

Fort beschermde eeuwenlang vesting Den Bosch tegen Spanjaarden en Fransen Op zaterdag 1 september organiseert de Stichting Fort Isabellakazerne een rondleiding over de geschiedenis van het Fort Isabella, later de Isabellakazerne. Een vrijwillige gids van de stichting neemt je mee langs de nog bestaande monumenten en vertelt hoe het fort vanaf de bouw (omstreeks 1614)…

Lees meer »

Verslag van een bezoek door Rubicon Erfgoed

Eind oktober ontving ik bezoek van Rubicon Erfgoed (www.rubiconerfgoed.com). Harrie Papen-Luijte en Marloes Luijte-Papen zijn beide als archeoloog en erfgoedspecialisten actief vanuit hun kantoor in Breda. Zij brachten een bezoek aan de Isabellakazerne en ik mocht hen daar rondleiden. Op hun webblog is daar een alleraardigst verslag verschenen dat ik de bezoeker van onze website…

Lees meer »

De Lotgevallen van Math Lendfers

Vandaag bezoek gehad van de heer Lendfers om het archief van de Stichting Militaire Wielrijder te raadplegen. Hij heeft in 2008 onderzoek gedaan naar de oorlogservaringen van zijn oom Math Lendfers die als motorrijder bij het Regiment Wielrijders heeft gediend. Math maakte deel uit van een motorcompagnie die tijdens de Meidagen van 1940 in een…

Lees meer »

Schenking staatsieportret Res.-Kap. Joseph Sweens

Kort geleden ontvingen wij van een Vughtenaar, de heer W. van Oostveen, een staatsieportret van de Reserve-Kapitein Joseph (A.Th.M.H.) Sweens (1895-1965). De heer Sweens was eigenaar van de Koffiebranderij en Theehandel ‘Drie Mollen sinds 1818’ in ‘s-Hertogenbosch. Het schilderij is destijds vervaardigd door zijn vader Th. Sweens, een begenadigd schilder. De heer van Oostveen besloot…

Lees meer »