Nieuws

Eeuwfeest 100 jaar kazerne op Fort Isabella

In 1918 openden de poorten van de gloednieuwe Isabellakazerne. Een eeuw later staan wij stil bij 100 jaar kazerne op Fort Isabella. De kazerne die haar karakteristieke kenmerken sedertdien heeft weten te behouden, zal gedurende 2 dagen het decor vormen waarin aandacht wordt gegeven aan de lange geschiedenis die het fort draagt. De Isabellakazerne 1918-…

Lees meer »

Militaire Erewacht Militaire Wielrijders

Op woensdag 5 september j.l., de traditionele 1e woensdag van de maand september, vond wederom de jaarlijkse erewacht plaats bij het monument voor de in Mei 1940 gesneuvelden van het Regiment Wielrijders op de Isabellakazerne. Deze indrukwekkende plechtigheid wordt elk jaar trouw uitgevoerd door de re-enactmentgroep van de VMHU, waarvoor ook deze keer weer onze…

Lees meer »

Herdenking gesneuvelden Regiment Wielrijders

Op 5 september a.s. herdenken wij de gevallenen van het Regiment Wielrijders. De re-enactment groep van de Vereniging voor Militair Historische Uitbeeldingen zal hiervoor traditiegetrouw aantreden op de Isabellakazerne en in een indrukwekkende ceremoniële traditie eer bewijzen aan deze dappere militairen. Het gehele erewacht programma zal er als volgt uitzien 13.00 kranslegging onbewapend, en betrekken…

Lees meer »

Rondleiding over fort en kazerne Isabella op zaterdag 1 september

Fort beschermde eeuwenlang vesting Den Bosch tegen Spanjaarden en Fransen Op zaterdag 1 september organiseert de Stichting Fort Isabellakazerne een rondleiding over de geschiedenis van het Fort Isabella, later de Isabellakazerne. Een vrijwillige gids van de stichting neemt je mee langs de nog bestaande monumenten en vertelt hoe het fort vanaf de bouw (omstreeks 1614)…

Lees meer »

Verslag van een bezoek door Rubicon Erfgoed

Eind oktober ontving ik bezoek van Rubicon Erfgoed (www.rubiconerfgoed.com). Harrie Papen-Luijte en Marloes Luijte-Papen zijn beide als archeoloog en erfgoedspecialisten actief vanuit hun kantoor in Breda. Zij brachten een bezoek aan de Isabellakazerne en ik mocht hen daar rondleiden. Op hun webblog is daar een alleraardigst verslag verschenen dat ik de bezoeker van onze website…

Lees meer »

De Lotgevallen van Math Lendfers

Vandaag bezoek gehad van de heer Lendfers om het archief van de Stichting Militaire Wielrijder te raadplegen. Hij heeft in 2008 onderzoek gedaan naar de oorlogservaringen van zijn oom Math Lendfers die als motorrijder bij het Regiment Wielrijders heeft gediend. Math maakte deel uit van een motorcompagnie die tijdens de Meidagen van 1940 in een…

Lees meer »

Schenking staatsieportret Res.-Kap. Joseph Sweens

Kort geleden ontvingen wij van een Vughtenaar, de heer W. van Oostveen, een staatsieportret van de Reserve-Kapitein Joseph (A.Th.M.H.) Sweens (1895-1965). De heer Sweens was eigenaar van de Koffiebranderij en Theehandel ‘Drie Mollen sinds 1818’ in ‘s-Hertogenbosch. Het schilderij is destijds vervaardigd door zijn vader Th. Sweens, een begenadigd schilder. De heer van Oostveen besloot…

Lees meer »

Regiment Wielrijders in het Mobilisatiemuseum

De mobilisatie 1939-1940 is een periode waarin Nederland probeerde zo strikt mogelijk neutraal te blijven. Het Mobilisatiemuseum “Weest op uw hoede” in Prinsenbeek geeft een beeld van het Nederlandse leger tijdens de mobilisatie en de daarop volgende strijd tijdens de meidagen van 1940. In de aantrekkelijk opgezette expositie wordt ook aandacht gegeven aan het Regiment Wielrijders….

Lees meer »

Landelijke Contactdag Stichting Menno van Coehoorn

Op 5 november j.l. was de Stichting Fort Isabellakazerne de gastheer voor de Landelijke Contactdag van de Stichting Menno van Coehoorn.Wij ontvingen op de Isabellakazerne de besturen van Vestingbouwkundige Verenigingen en Stichtingen afkomstig uit heel Nederland. Ca. 60 deelnemers arriveerden om 9.00u op de Isabellakazerne voor een vol dagprogramma dat van start ging met uitgebreide…

Lees meer »

Schenking Pieter Gorthuis

Via zijn zoon, de heer Henk Gorthuis, kwamen wij in het bezit van enkele memorabilia van zijn vader, Piet Gorthuis, die destijds zijn dienstplicht heeft vervuld bij het Regiment Wielrijders. Naast een winterportret van zijn eenheid waarvan wij de lokatie niet kunnen bepalen, ontvingen wij tevens een kampioensbokaal voor de tirailleurwedstrijd waar deze in 1936 aan…

Lees meer »