Nieuws

Herdenking Militaire Wielrijders 2016

Op 7 september vond er op de Isabellakazerne voor de tweede keer de militaire Erewacht plaats voor de Militaire Wielrijders die in de meidagen van 1940 zijn gesneuveld tijdens de gevechten tegen de Duitse invallers. De ceremonie werd wederom uitgevoerd door de leden van de Vereniging Nederland Paraat die hiervoor naar Vught waren getogen. Deze…

Lees meer »

Openstelling collectie en Isabella Market

Op 9 oktober bruist de Isabella Kazerne weer vanwege de Isabella Market. De vorige keer was deze markt ook een succes en was er erg veel publieksbelangstelling. Daarom hebben wij besloten om de oktober openstelling van het poortgebouw en de Collectie Wielrijders te verplaatsen naar die datum. Als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van…

Lees meer »

Donatie oud-Wielrijder Schellings

Recent heeft de stichting weer een schenking ontvangen van een oud-Wielrijder, de heer Schellings. Naast een groot aantal foto’s uit zijn diensttijd bij het Regiment Wielrijders van de periode 1938-1939, bleek ook dat hij een actief deelnemer aan de verschillende reünies op de Isabella en in de Harskamp is geweest. Enkele insignes en foto’s getuigen…

Lees meer »

Schenking van de heer Schriemer

Vandaag opende de collectie Wielrijders wederom zijn deuren voor geïnteresseerde bezoekers. Naast het echtpaar van der Heiden, kinderen van de oud-Wielrijder (seinist / telegrafist en gevochten tijdens de Meidagen ’40) ontvingen wij ook de heer Schriemer. De heer Schriemer – wiens vader gelegerd is geweest op de Isabellakazerne en daar werkzaam is geweest als rijwielhersteller…

Lees meer »

Stille Kranslegging bij Wielrijdersmonument

Op 4 mei j.l. vond de stille kranslegging bij het Wielrijdersmonument plaats in het kader van de officiële Dodenherdenking  in Vught. Voor de huidige generatie is het nuttig als zij kennis nemen van de geschiedenis van dit bijzonder monument. Het bestuur van de stichting ‘Militaire Wielrijders’ besloot in 1987 dat er een gedenkteken moest worden…

Lees meer »

Nieuwe verwerving Collectie Fort Isabellakazerne

Vandaag hebben wij dankzij de vriendelijke medewerking van een Vughtenaar een mooie uitbreiding van onze collectie kunnen realiseren ! Niet alleen hebben wij een nog ontbrekende schoolplaat van de welbekende illustrator J.H. Isings uit de jaren 1952-1953 kunnen aankopen, maar bovendien een exemplaar van de beschrijvende boekwerkjes bij de andere schoolplaat van Isings van het…

Lees meer »

Fort Isabella als onderdeel van ‘Bevochten Brabant’

Het onderstaande persbericht werd vandaag gepubliceerd. Gedeputeerde Henri Swinkels vestigt expliciet de aandacht op de herontwikkeling van de Isabellakazerne en het voormalig fort Isabella in het licht van ‘Bevochten Brabant’, het provinciaal erfgoedprogramma. Ook de Stichting Fort Isabellakazerne zal vanuit haar rol en competentie een bijdrage hieraan leveren ! Isabella Groep, Vught en provincie werken…

Lees meer »

Collectie Wielrijders op 2 april gesloten !

Door onvoorziene omstandigheden blijft de Collectie Wielrijders a.s. zaterdag 2 april gesloten. De eerstvolgende openstelling is op 7 mei a.s. of op aparte afspraak middels een verzoek aan stichting@fortisabellakazerne.nl

Lees meer »

Oud-Wielrijder herinnert zich …

Enige weken geleden berichtten wij van onze kennismaking met de – inmiddels 100 jarige – oud-Wielrijder Koos van Kessel. Hij heeft ons toegestaan om een interview met hem op film op te nemen. Aan bod kwamen zijn herinneringen aan het muziekkorps waarin hij heeft gespeeld, zijn diensttijd op de Isabellakazerne en zijn inzet tijdens de…

Lees meer »