Nieuws

Rondleiding over fort en kazerne Isabella op zaterdag 1 september

Fort beschermde eeuwenlang vesting Den Bosch tegen Spanjaarden en Fransen Op zaterdag 1 september organiseert de Stichting Fort Isabellakazerne een rondleiding over de geschiedenis van het Fort Isabella, later de Isabellakazerne. Een vrijwillige gids van de stichting neemt je mee langs de nog bestaande monumenten en vertelt hoe het fort vanaf de bouw (omstreeks 1614)…

Lees meer »

Verslag van een bezoek door Rubicon Erfgoed

Eind oktober ontving ik bezoek van Rubicon Erfgoed (www.rubiconerfgoed.com). Harrie Papen-Luijte en Marloes Luijte-Papen zijn beide als archeoloog en erfgoedspecialisten actief vanuit hun kantoor in Breda. Zij brachten een bezoek aan de Isabellakazerne en ik mocht hen daar rondleiden. Op hun webblog is daar een alleraardigst verslag verschenen dat ik de bezoeker van onze website…

Lees meer »

De Lotgevallen van Math Lendfers

Vandaag bezoek gehad van de heer Lendfers om het archief van de Stichting Militaire Wielrijder te raadplegen. Hij heeft in 2008 onderzoek gedaan naar de oorlogservaringen van zijn oom Math Lendfers die als motorrijder bij het Regiment Wielrijders heeft gediend. Math maakte deel uit van een motorcompagnie die tijdens de Meidagen van 1940 in een…

Lees meer »

Schenking staatsieportret Res.-Kap. Joseph Sweens

Kort geleden ontvingen wij van een Vughtenaar, de heer W. van Oostveen, een staatsieportret van de Reserve-Kapitein Joseph (A.Th.M.H.) Sweens (1895-1965). De heer Sweens was eigenaar van de Koffiebranderij en Theehandel ‘Drie Mollen sinds 1818’ in ‘s-Hertogenbosch. Het schilderij is destijds vervaardigd door zijn vader Th. Sweens, een begenadigd schilder. De heer van Oostveen besloot…

Lees meer »

Regiment Wielrijders in het Mobilisatiemuseum

De mobilisatie 1939-1940 is een periode waarin Nederland probeerde zo strikt mogelijk neutraal te blijven. Het Mobilisatiemuseum “Weest op uw hoede” in Prinsenbeek geeft een beeld van het Nederlandse leger tijdens de mobilisatie en de daarop volgende strijd tijdens de meidagen van 1940. In de aantrekkelijk opgezette expositie wordt ook aandacht gegeven aan het Regiment Wielrijders….

Lees meer »

Landelijke Contactdag Stichting Menno van Coehoorn

Op 5 november j.l. was de Stichting Fort Isabellakazerne de gastheer voor de Landelijke Contactdag van de Stichting Menno van Coehoorn.Wij ontvingen op de Isabellakazerne de besturen van Vestingbouwkundige Verenigingen en Stichtingen afkomstig uit heel Nederland. Ca. 60 deelnemers arriveerden om 9.00u op de Isabellakazerne voor een vol dagprogramma dat van start ging met uitgebreide…

Lees meer »

Schenking Pieter Gorthuis

Via zijn zoon, de heer Henk Gorthuis, kwamen wij in het bezit van enkele memorabilia van zijn vader, Piet Gorthuis, die destijds zijn dienstplicht heeft vervuld bij het Regiment Wielrijders. Naast een winterportret van zijn eenheid waarvan wij de lokatie niet kunnen bepalen, ontvingen wij tevens een kampioensbokaal voor de tirailleurwedstrijd waar deze in 1936 aan…

Lees meer »

Herdenking Militaire Wielrijders 2016

Op 7 september vond er op de Isabellakazerne voor de tweede keer de militaire Erewacht plaats voor de Militaire Wielrijders die in de meidagen van 1940 zijn gesneuveld tijdens de gevechten tegen de Duitse invallers. De ceremonie werd wederom uitgevoerd door de leden van de Vereniging Nederland Paraat die hiervoor naar Vught waren getogen. Deze…

Lees meer »

Openstelling collectie en Isabella Market

Op 9 oktober bruist de Isabella Kazerne weer vanwege de Isabella Market. De vorige keer was deze markt ook een succes en was er erg veel publieksbelangstelling. Daarom hebben wij besloten om de oktober openstelling van het poortgebouw en de Collectie Wielrijders te verplaatsen naar die datum. Als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van…

Lees meer »

Donatie oud-Wielrijder Schellings

Recent heeft de stichting weer een schenking ontvangen van een oud-Wielrijder, de heer Schellings. Naast een groot aantal foto’s uit zijn diensttijd bij het Regiment Wielrijders van de periode 1938-1939, bleek ook dat hij een actief deelnemer aan de verschillende reünies op de Isabella en in de Harskamp is geweest. Enkele insignes en foto’s getuigen…

Lees meer »