Nieuws

Regiment Wielrijders in het Mobilisatiemuseum

De mobilisatie 1939-1940 is een periode waarin Nederland probeerde zo strikt mogelijk neutraal te blijven. Het Mobilisatiemuseum “Weest op uw hoede” in Prinsenbeek geeft een beeld van het Nederlandse leger tijdens de mobilisatie en de daarop volgende strijd tijdens de meidagen van 1940. In de aantrekkelijk opgezette expositie wordt ook aandacht gegeven aan het Regiment Wielrijders….

Lees meer »

Landelijke Contactdag Stichting Menno van Coehoorn

Op 5 november j.l. was de Stichting Fort Isabellakazerne de gastheer voor de Landelijke Contactdag van de Stichting Menno van Coehoorn.Wij ontvingen op de Isabellakazerne de besturen van Vestingbouwkundige Verenigingen en Stichtingen afkomstig uit heel Nederland. Ca. 60 deelnemers arriveerden om 9.00u op de Isabellakazerne voor een vol dagprogramma dat van start ging met uitgebreide…

Lees meer »

Schenking Pieter Gorthuis

Via zijn zoon, de heer Henk Gorthuis, kwamen wij in het bezit van enkele memorabilia van zijn vader, Piet Gorthuis, die destijds zijn dienstplicht heeft vervuld bij het Regiment Wielrijders. Naast een winterportret van zijn eenheid waarvan wij de lokatie niet kunnen bepalen, ontvingen wij tevens een kampioensbokaal voor de tirailleurwedstrijd waar deze in 1936 aan…

Lees meer »

Herdenking Militaire Wielrijders 2016

Op 7 september vond er op de Isabellakazerne voor de tweede keer de militaire Erewacht plaats voor de Militaire Wielrijders die in de meidagen van 1940 zijn gesneuveld tijdens de gevechten tegen de Duitse invallers. De ceremonie werd wederom uitgevoerd door de leden van de Vereniging Nederland Paraat die hiervoor naar Vught waren getogen. Deze…

Lees meer »

Openstelling collectie en Isabella Market

Op 9 oktober bruist de Isabella Kazerne weer vanwege de Isabella Market. De vorige keer was deze markt ook een succes en was er erg veel publieksbelangstelling. Daarom hebben wij besloten om de oktober openstelling van het poortgebouw en de Collectie Wielrijders te verplaatsen naar die datum. Als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van…

Lees meer »

Donatie oud-Wielrijder Schellings

Recent heeft de stichting weer een schenking ontvangen van een oud-Wielrijder, de heer Schellings. Naast een groot aantal foto’s uit zijn diensttijd bij het Regiment Wielrijders van de periode 1938-1939, bleek ook dat hij een actief deelnemer aan de verschillende reünies op de Isabella en in de Harskamp is geweest. Enkele insignes en foto’s getuigen…

Lees meer »

Schenking van de heer Schriemer

Vandaag opende de collectie Wielrijders wederom zijn deuren voor geïnteresseerde bezoekers. Naast het echtpaar van der Heiden, kinderen van de oud-Wielrijder (seinist / telegrafist en gevochten tijdens de Meidagen ’40) ontvingen wij ook de heer Schriemer. De heer Schriemer – wiens vader gelegerd is geweest op de Isabellakazerne en daar werkzaam is geweest als rijwielhersteller…

Lees meer »

Stille Kranslegging bij Wielrijdersmonument

Op 4 mei j.l. vond de stille kranslegging bij het Wielrijdersmonument plaats in het kader van de officiële Dodenherdenking  in Vught. Voor de huidige generatie is het nuttig als zij kennis nemen van de geschiedenis van dit bijzonder monument. Het bestuur van de stichting ‘Militaire Wielrijders’ besloot in 1987 dat er een gedenkteken moest worden…

Lees meer »

Nieuwe verwerving Collectie Fort Isabellakazerne

Vandaag hebben wij dankzij de vriendelijke medewerking van een Vughtenaar een mooie uitbreiding van onze collectie kunnen realiseren ! Niet alleen hebben wij een nog ontbrekende schoolplaat van de welbekende illustrator J.H. Isings uit de jaren 1952-1953 kunnen aankopen, maar bovendien een exemplaar van de beschrijvende boekwerkjes bij de andere schoolplaat van Isings van het…

Lees meer »