Nieuws

Fort Isabella als onderdeel van ‘Bevochten Brabant’

Het onderstaande persbericht werd vandaag gepubliceerd. Gedeputeerde Henri Swinkels vestigt expliciet de aandacht op de herontwikkeling van de Isabellakazerne en het voormalig fort Isabella in het licht van ‘Bevochten Brabant’, het provinciaal erfgoedprogramma. Ook de Stichting Fort Isabellakazerne zal vanuit haar rol en competentie een bijdrage hieraan leveren ! Isabella Groep, Vught en provincie werken…

Lees meer »

Collectie Wielrijders op 2 april gesloten !

Door onvoorziene omstandigheden blijft de Collectie Wielrijders a.s. zaterdag 2 april gesloten. De eerstvolgende openstelling is op 7 mei a.s. of op aparte afspraak middels een verzoek aan stichting@fortisabellakazerne.nl

Lees meer »

Oud-Wielrijder herinnert zich …

Enige weken geleden berichtten wij van onze kennismaking met de – inmiddels 100 jarige – oud-Wielrijder Koos van Kessel. Hij heeft ons toegestaan om een interview met hem op film op te nemen. Aan bod kwamen zijn herinneringen aan het muziekkorps waarin hij heeft gespeeld, zijn diensttijd op de Isabellakazerne en zijn inzet tijdens de…

Lees meer »

Hoe archiefmateriaal tot nieuwe contacten leidt

Gisteren bracht ik weer een bezoek aan het Gemeentearchief in ‘s-Hertogenbosch. Daar bevindt zich een verzameling genaamd de Hingman-collectie. Hingman heeft eind 19e eeuw uit tal van archiefverzamelingen oude kaarten, plattegronden en bouwtekening afgezonderd en deze in een aparte verzameling bij elkaar gebracht. Deze is later op fiches gefotografeerd. De collectie bevat bijzonder mooie doch…

Lees meer »

100-jarige Koos van Kessel geëerd als veteraan-Wielrijder

Op 29 december heeft Ben Vrieling, bestuurslid van onze Stichting, samen met een 2tal vertegenwoordigers van Nederland Paraat, geüniformeerd als militairen van het Regiment Wielrijders, een bezoek gebracht aan de 100-jarige Koos van Kessel. Deze heeft als militair gediend bij dit roemrucht regiment waar hij bovendien muzikant in het fanfarekorps is geweest. Dhr. van Kessel…

Lees meer »

Nieuws van de Stichting

Ook al is de collectie Wielrijders momenteel gesloten, toch worden wij regelmatig benaderd met vragen en voorwerpen. Zo hebben wij Erik van den Berg kunnen helpen die momenteel werkt aan een boek waarin kapelmeester Borstlap van de Militaire Wielrijders een prominente rol speelt. Zijn wij bovendien benaderd door mevrouw den Dekker-van Kessel die ons vertelde…

Lees meer »

Stichting neemt deel aan Beursvloer ‘s-Hertogenbosch

Vandaag, 12 november, nemen wij deel aan de Beursvloer in ‘s-Hertogenbosch. Samen met een groot aantal andere vragende partijen uit het maatschappelijk veld proberen wij contact te leggen met de meer dan 44 aanbiedende partijen. Misschien kunnen we wel een ‘match’ maken waardoor ondersteuning op het gebied van flyers, vrijwilligers en hulpmiddelen wordt gerealiseerd !…

Lees meer »

31 oktober: Laatste openstelling Collectie Wielrijders

A.s. zaterdag 31 oktober vindt de laatste openstelling van de Collectie Wielrijders plaats. U heeft dus de laatste gelegenheid om een bezoek te brengen op zaterdag tussen 14.00u en 16.30u. Daarna gaat de collectie dicht in de wintermaanden. Van november t/m februari is de Collectie alleen toegankelijk op afspraak. Daarvoor stellen wij de collectie dan…

Lees meer »

Isabellakazerne verandert van eigenaar

De Isabella Groep mag zich de nieuwe eigenaar van het Isabellakazerne complex noemen en dat gaat iedereen de komende jaren merken: behalve aandacht voor ontwikkeling, ook onverminderde aandacht voor cultuurhistorie en natuur ! Vanzelfsprekend zal de Stichting Fort Isabellakazerne haar volle medewerking geven aan de plannen van de Isabellagroep ! Het complex kent een rijke militaire…

Lees meer »

Erewacht Monument Wielrijders 2 september j.l.

Op 2 september j.l., de eerste woensdag van de maand september, vond de traditionele Erewacht plaats bij het Monument voor de gesneuvelde Wielrijders. De groep Nederland Paraat van de re-enactment Vereniging Historische Militaria nam deze ceremoniële erewacht voor zijn rekening. Het Klaverblad publiceerde hierover het onderstaand artikel. Op onze facebookpagina Stichting Fortisaballakazerne treft u een…

Lees meer »