Restauratie Stamboom Wielrijders, uw hulp wordt gevraagd

In 2020 is het 5 jaar geleden dat de museale collectie van het Regiment Wielrijders een nieuw onderkomen vond op Fort Isabella, de kazerne waar het Regiment Wielrijders in 1922 haar vaste verblijf koos en in de 70’er jaren het ontstaan van de collectie plaatsvond.

 

Na een lange omzwerving via het Legermuseum in Delft, een tijdelijke terugkeer op de Isabellakazerne en een definitieve verhuizing naar het Infanteriemuseum op de Harskamp, is de collectie in april 2015 teruggebracht naar haar plek van oorsprong. Sedertdien hebben tal van bezoekers een bezoek gebracht aan de collectie, in afwachting van een definitieve bestemming in een mooie presentatieruimte op Fort Isabella.

 

Een van de pronkstukken van de verzameling wordt gevormd door een massief geschilderde stamboom van het Regiment. Deze werd op 10 mei 1932 aangeboden aan de waarnemend Regiments-Commandant, de Majoor Warnsinck, bij ontstentenis van de Majoor Baron van Lawick.

 

Deze stamboom is destijds geschilderd door de heer Beltman uit Deventer, waarbij deze zich heeft laten inspireren door de afkomst van het Regiment, en de relaties die dit regiment onderhield met verschillende delen van de krijgsmacht, allen verenigd in de Lichte Divisie.

Het schilderij heeft, zoals u heeft kunnen lezen, tal van omzwervingen gemaakt, en is niet altijd even voorzichtig behandeld. Uit de deskundige beoordeling van 2 onafhankelijke restauratoren blijkt dat dit waardevolle kunstobject gerestaureerd en vervolgens geconserveerd moet worden. Inmiddels is dit schilderwerk immers al 87 jaar oud!

 

Sedert 2015 spant de Stichting Fort Isabellakazerne zich met grote overtuiging in om de herinnering aan het Regiment Wielrijders de plek te geven die dit roemrucht regiment toekomt! De vele rondleidingen die daartoe op Fort Isabella plaatsvinden, maar ook de militaire Erewacht bij het monument voor de gesneuvelde Wielrijders zijn daarbij ook van groot belang, temeer daar het regiment na WOII zonder veel plichtplegingen is opgeheven, en de militaire traditie van dit regiment werd beëindigd.

 

Daarom wil de stichting zich gaan inzetten voor deze restauratie en conservering. Hiervoor zoeken wij financiële ondersteuning bij verschillende maatschappelijke organisaties die dit goede doel financieel willen ondersteunen.

 

De restauratie van dit belangrijk museaal object verdient onze grote belangstelling en zorg! Inmiddels is ons de steun toegezegd door Michel van de Laar, restaurateur in ’s-Hertogenbosch en Amsterdam. Michel is 25 jaar restaurator in het Rijksmuseum geweest en heeft recentelijk meegewerkt aan de TV serie ‘Het Geheim van de Meester’. Bij hem willen wij de restauratie in vertrouwde handen leggen.

Gelet op de beperkte middelen verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om financiële steun, zodat wij het schilderij op de juiste manier kunnen laten restaureren.

Wij hopen dat u ons initiatief wil ondersteunen met een geldelijke bijdrage zodat wij deze forse investering van €3900 kunnen doen, zodat ook in de toekomst nog vele geïnteresseerden dit historisch object kunnen aanschouwen. Een schenking kunt u overmaken op rekeningnummer NL36INGB0000864030 ter attentie van de penningmeester van de Stichting Fort Isabellakazerne te Vlijmen, onder vermelding van ‘Stamboom Wielrijders’.

Mocht u bereid zijn om een substantieel bedrag bij te dragen, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met het stichtingsbestuur, via stichting@fortisabella.nl.

Wij bieden de sponsors met alle plezier een gratis rondleiding aan op Fort Isabella zodat u persoonlijk kennis kunt nemen van ons werk en de inzet van onze vrijwilligers!