Schenking dhr. Alaerds

Tijdens de eeuwfeest herdenking van de Isabellakazerne op 6 en 7 oktober j.l. ontvingen wij bezoek van dhr. Alaerds. Hij was begin jaren ’60 op de Isabellakazerne verantwoordelijk voor de opleiding van de hofmeesters (bedienden), de restaurants en mess en inkoop van levensmiddelen.

Dhr. Alaerds kwam met een doos vol herinneringen aan zijn diensttijd op de Isabellakazerne. Wat opviel is dat hij vaak foto’s heeft gemaakt van opvallende veranderingen aan de kazerne zoals de bouw van de nieuwe dienstplichtigen kantine  en de uitbreiding van de mess begin jaren ’60.

Wat echter zeer opmerkelijk was is de door hem veiliggestelde vondst van pijpenkoppen en een oud schenkkannetje, die werden aangetroffen op de bodem van de put die zich midden op het terrein van de Isabellakazerne bevindt. De pijpenkop met het hoofd met driesteek stelt Pieter Stuyvesant voor. Deze pijpenkop werd gemaakt door de Firma P. Goedewaagen & Zoon die pijpen hebben gemaakt van 1880 tot 1919.

Dhr. Alaerds wist nog veel anekdotes van vroeger. Zo was de Isabellakazerne de eerste kazerne in Nederland die Heineken bier tapte vanuit de biertanks die onder de nieuwe kelder on de de onderofficiersmess waren geplaatst. Maar ook Brand’s bier werd geschonken, zij het uit flesjes.

De heer Alaerds, oud-gediende op de isabellakazerne.

De verbouwing van de voormalige Onderofficiersmess waarbij deze werd verlengd. Later werd de OO mess verplaatst naar de andere vleugel van dit gebouw.

Het uitgezette bouwvlak van de nieuwe kantine voor dienstplichtigen. Blijkbaar werd er ook heid getuige de heistelling.