Schenking staatsieportret Res.-Kap. Joseph Sweens

Kort geleden ontvingen wij van een Vughtenaar, de heer W. van Oostveen, een staatsieportret van de Reserve-Kapitein Joseph (A.Th.M.H.) Sweens (1895-1965). De heer Sweens was eigenaar van de Koffiebranderij en Theehandel ‘Drie Mollen sinds 1818’ in ‘s-Hertogenbosch. Het schilderij is destijds vervaardigd door zijn vader Th. Sweens, een begenadigd schilder.

De heer van Oostveen besloot het schilderij op een veiling aan te schaffen en te schenken aan de stichting voor langdurige tentoonstelling in de Collectie Wielrijders. De heer van Oostveen heeft van 1960-1965 als Directie-secretaris gewerkt voor het heer Sweens.

Vanaf 1 april wordt het schilderij in de Collectie Wielrijders tentoongesteld, en voorzien van de wetenswaardigheden over zijn gevechtshandelingen tijdens de Meidagen van 1940 in de omgeving van Gouda.