Stille Kranslegging bij Wielrijdersmonument

Op 4 mei j.l. vond de stille kranslegging bij het Wielrijdersmonument plaats in het kader van de officiële Dodenherdenking  in Vught. Voor de huidige generatie is het nuttig als zij kennis nemen van de geschiedenis van dit bijzonder monument.

Het bestuur van de stichting ‘Militaire Wielrijders’ besloot in 1987 dat er een gedenkteken moest worden opgericht ‘hetwelk een waardige herinnering moet zijn aan hen die in de meidagen van 1940 in de Alblasserwaard en in Dordrecht hun leven gaven voor het vaderland in een strijd tegen een oppermachtig niets ontziende vijand’. Alle oud-wielrijders, de nabestaanden en familie van de gesneuvelden kregen een brief van de stichting. Hierin vroeg het bestuur om financiële steun om te voorkomen dat er naast het museum anders niets meer aan de wielrijders zou herinneren. De lokatie voor het monument zou als vanzelfsprekend de Isabellakazerne zijn, waar de twee Wielrijdersregimenten van het garnizoen Den Bosch tussen 1922 en 1940 gelegerd waren. Naast eerherstel diende de gedenkplaat ter herdenking aan de gesneuvelde ‘wapenmakkers’.

De ex-wielrijders en nabestaanden brachten een aardig bedrag op, maar er was te weinig voor een monument uit natuursteen. Het materiaal werd kunststof met bronzen letters erop. Het ontwerp van de gedenkplaat was gemaakt door een oud-wielrijder en bestond uit drie onderpanelen met een logo in het middelste, aan de linkerkant de tekst ‘snel en vaardig’ en rechts stond ‘kalm en waardig’. De tekst was de spreuk van de regimenten. Het logo bestond uit een afbeelding van zes wielrijders op hunner stalen ros. Op de twee bovenpanelen aan de buitenkant kwamen de namen van de gesneuvelden en hun onderdeel te staan, op het middenstuk de plaatsnamen waar zij overleden waren. Bovenaan staat ‘Je maintiendrai ‘ ter nagedachtenis aan de in mei 1940 gesneuvelde militaire wielrijders’. Door het vereeuwigen van de namen van de gevallenen en hun onderdeel en rang hebben de anonieme slachtoffers een gezicht gekregen. Momenteel zijn er 77 namen in brons weergegeven op het monument.

Toen de kazerne werd opgeheven verhuisden de gedenkplaten naar legerkamp De Harskamp waar in de aldaar ingerichte monumententuin ook een plek voor het Wielrijdersmonument werd ingericht. Bij de opheffing van het Infanteriemuseum mocht de Stichting Fort Isabellakazerne de gedenkplaten terugvoeren naar Vught, waar deze een tijdelijke plek hebben gekregen in de Collectie Wielrijders in afwachting van een definitieve lokatie.

Kranslegging Wielrijdersmonument 2016

SONY DSC

Kranslegging Wielrijdersmonument 2016

SONY DSC