Weer een Wielrijder geëerd met het M.O.K.

Op 12 oktober staat postuum de uitreiking gepland van het Mobilisatie Oorlogskruis (MOK) aan Carel Jacobs, die dit ereteken in ontvangst hoopt te nemen voor zijn overleden vader en veteraan bij de militaire Wielrijders, Karel Jacobs.

Carel heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de militaire dienstplicht van zijn vader en zijn betrokkenheid bij de gebeurtenissen in de Meidagen van ’40 toen de Duitse troepen Nederland binnenvielen en het Regiment Wielrijders werd ingezet om de Duitse opmars te stuiten bij Dordrecht, Rotterdam en richting Den Haag. Het resultaat van het onderzoek werd gepubliceerd in een mooi artikel in het Brabants Dagblad op 5 oktober.

Vanuit de Stichting Fort Isabellakazerne mochten wij wederom een rol vervullen door Carel te wijzen op de archiefbronnen die meer over het onderdeel van zijn vader konden onthullen, als ook te verwijzen naar de aanvraagprocedure van een dergelijk MOK.

Wij zijn blij dat wij nabestaanden zoals Carel een dienst kunnen bewijzen, en wij zullen dit regelmatig blijven doen om meer geïnteresseerden te helpen bij de speurtocht naar hun (groot)vader die zijn militaire dienstplicht heeft vervuld bij dit roemrucht regiment!