Wilhelmus Johannes Loeffen ontvangt postuum oorlogsmobilisatiekruis

Wij werden benaderd door mevrouw Bouwens, die ons op de hoogte stelde van de postume verlening door Defensie van het oorlogsmobilisatiekruis aan haar grootvader Wilhelmus Johannes (Wim) Loeffen. Zijn militaire dienstplicht vervulde hij bij het Regiment Wielrijders en in de meidagen van 1940 was hij ingezet als seiner tijdens die korte veldtocht.
Omdat Defensie geen gelegenheid kon bieden voor een kort ceremonieel bij deze uitreiking, heeft mevrouw Bouwens onze stichting benaderd in hoeverre wij kunnen meewerken aan de uitreiking op een bijzondere plek die haar grootvader na aan het hart lag, de Isabellakazerne en meer specifiek de Collectie Wielrijders. Daar werken wij vanzelfsprekend graag aan mee! Mevrouw Bouwens verstrekte ons de volgende achtergrondinformatie, waarvoor onze dank. Zo krijgen wij weer meer informatie over de soldaten die bij het Regiment Wielrijders hebben gediend.

Wim Loeffen

In 1926 werd Wim Loeffen opgeroepen voor militaire dienst, hij verbleef in de Isabellakazerne. Hij ging regelmatig op herhaling, van 1933 tot en met 1938 was hij langdurig met groot verlof.  Vanaf 11 april 1939 keerde hij terug in het leger, hij werd opgeroepen vanwege de mobilisatie. Eigenlijk vond hij dat niet zo erg want hij had altijd graag in het leger gediend.
Ook dacht hij dat het niet zo’n vaart zou lopen met die oorlog.

Deze foto komt uit het album van Wim Loeffen; hij heeft erbij geschreven: Het hele bataljon komende vanuit Eindhoven van een defilé.

 

Mobilisatie:
Hij maakte deel uit van het Regiment Wielrijders, onderdeel verbindingsdienst, seiner. ’s Avonds werkte hij vanaf 17 uur uur als bediende in de keuken van de onder-officieren.
Toen brak de oorlog uit: Er zijn foto’s van de doortocht in Giesen Nieuwkerk. Wim Loeffen schrijft daarbij: nog niets aan de hand wel spanning. Dan volgen er foto’s van Alblasserdam met als opschrift: Capitulatie na 5 dagen strijd.
Tijdens de oorlog heeft hij gewongen in Duitsland moeten werken o.a. bij de Krupp fabriek. Na de oorlog heeft hij zich vrijwillig weer aangemeld bij defensie en werkte bij het onderdeel grensbewaking in Beek bij Nijmegen. In 1947 is hij, ook weer vrijwillig, gestopt.

Zijn laatste reünie vond plaats in dezelfde kazerne als waar hij zijn dienstplicht vervulde, de Isabellakazerne.

Wim Loeffen werd geboren op 30 januari 1906 te Nijmegen en is overleden: 10 december 1995.